Alle berichten van Theo Bronsema

Open Dag voor Financieel Advies op 19 maart.

0575.00.006 Advertorial_130x243_FC.indd

Reageer

Lage rente ! Hypotheek oversluiten ?

Een hypotheek oversluiten wil zeggen dat je naar een andere geldverstrekker overstapt. Bijvoorbeeld omdat er een hypotheekvorm is die beter aansluit bij je huidige situatie. Of omdat de rente een stuk lager is geworden. Wij vertellen je graag wat oversluiten voor je kan betekenen.

Wanneer is oversluiten verstandig?
Oversluiten van je hypotheek kan in sommige gevallen verstandig zijn. Bijvoorbeeld als je je woning wilt verbouwen, de hypotheekrente is gedaald, je woning overwaarde heeft, of als je graag lagere maandlasten wilt. Oversluiten is echter niet altijd verstandig. Het kan namelijk ook grote gevolgen hebben voor je hypotheekrenteaftrek. Laat je daarom goed informeren door ons voordat je overgaat tot oversluiten.

Wat komt er kijken bij hypotheek oversluiten?

Er zijn verschillende zaken aan de orde wanneer je besluit om je hypotheek over te sluiten. We zetten ze hieronder voor je op een rijtje.

Kosten oversluiten
Bij oversluiten sluit je een volledig nieuwe hypotheek af bij een andere geldverstrekker. Hiermee los je de oude hypotheek af. Oversluiten is vaak duur. Want een nieuwe hypotheek afsluiten brengt kosten met zich mee. Zoals advieskosten, taxatie- en notariskosten. Deze betaal je allemaal opnieuw.

Boete hypotheek oversluiten
Er is nog iets waardoor oversluiten veel geld kan kosten. Als je je hypotheek opzegt voordat de rentevaste periode voorbij is, betaal je meestal een boete voor de rente-inkomsten die de geldverstrekker misloopt. Dat kan een flink bedrag zijn. Zeker als de rentevaste periode nog lang duurt. Vraag Verdoold Hypotheken om advies.

Rentemiddeling
Rentemiddeling is een manier om een lagere hypotheekrente (en dus ook lagere maandlasten) te krijgen. Dit is vooral interessant voor huiseigenaren die nog enkele jaren te gaan hebben in hun rentevaste periode, terwijl de rente intussen fors gedaald is. Dankzij rentemiddeling kunt je dan toch profiteren van de rentedaling.
Hoe werkt het precies?
Bij rentemiddeling krijgt u een nieuwe rentevaste periode, waarbij de eerder afgesproken rente wordt gemiddeld met de actuele marktrente. Die is in 2016 enkele procenten lager dan bijvoorbeeld in 2010.

Maar je betaalt ook een boeterente voor het aanpassen van de lopende rentevaste periode. Die boeterente wordt opgenomen in het nieuwe rentepercentage. Zo hoef je de boete niet ineens te betalen, maar wordt deze uitgesmeerd over een langere periode. Rentemiddeling kan alleen bij de eigen geldverstrekker. Bij overstap naar een andere bank is dit dus niet mogelijk.

Welke banken bieden rentemiddeling aan?
Op dit moment is het helaas zo dat de meeste geldverstrekkers de mogelijkheid van rentemiddeling nog niet aanbieden. Daar komt echter verandering in. In 2016 zullen steeds meer aanbieders de mogelijkheid van rentemiddeling gaan aanbieden. Wilt u weten of uw hypotheekverstrekker rentemiddeling aan biedt of gaat aanbieden informeer dan bij Verdoold Hypotheken.

Nieuwsgierig geworden naar je mogelijkheden bekijk dan onderstaande video en maak snel een afspraak ! Bel ons op 0180-591515 of mail ons info@verdooldhypotheken.nl .

Klik hier om de video te bekijken.

Reageer

Blijverslening weer stap verder

Met de Blijverslening biedt SVn gemeenten een aantrekkelijk financieel instrument om eigenaren-bewoners te faciliteren bij het levensloopbestendig maken van hun woning. Het is aan de Gemeenten zelf om te bepalen of zij deze regeling invoeren. Tevens kunnen lokale voorwaarden worden gesteld. Zo’n zestig gemeenten zijn nu al serieus geïnteresseerd in de Blijverslening, volgens de SVn. Eerder heeft SVn de restschuldlening faciliteit via Gemeenten geïntroduceerd. Daar is op dit moment nog slechts 1 gemeente mee gestart.

Consumptieve en hypothecaire variant
SVn stelt de Blijverslening zowel in een consumptieve als hypothecaire variant aan gemeenten en provincies beschikbaar. Beide varianten hebben hun eigen voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld voor een consumptieve lening één van de aanvragers jonger zijn dan 76 jaar. Bij een hypothecaire lening geldt geen leeftijdsgrens, tenzij de gemeente zelf een leeftijdsgrens instelt. Ook de hoogte van het leenbedrag verschilt.
Bij een consumptieve lening geldt een maximum bedrag van € 10.000,-, bij een hypothecaire lening is dat maximum € 50.000, – (de gemeente kan kiezen voor een lager maximum bedrag). Het minimale leenbedrag van € 2.500, – geldt voor beide varianten.
Klik hier voor schematisch overzicht verschillen consumptieve en hypothecaire variant.

Toewijzingsbrief
De gemeente/provincie geeft middels een toewijzingsbrief aan welk bedrag er voor een Blijverslening is gereserveerd en of men in aanmerking komt voor een consumptieve of hypothecaire Blijverslening. De toewijzing is onder voorbehoud van een positieve financiële toets van SVn. Het inkomen dient toereikend te zijn om de lasten van de nieuwe woning, inclusief de Blijverslening, te kunnen dragen.
Bij de toewijzingsbrief ontvangt men de SVn-aanvraagset met een checklist voor een consumptieve of hypothecaire Blijverslening, financieel rijbewijs en model werkgeversverklaring?

Bron:SVn

Tip: Onder voorwaarden (aanvraag kleiner dan €1.000) kan het ANBO Hulpfonds soms hulp bieden. Klik hier voor de voorwaarden.
Bron: ANBO

Reageer

Nu kopen of toch nog even wachten?

Is nu het juiste moment voor u om een huis te kopen of kunt u beter even wachten? U leest het in deze woonblog.

Eigen geld inbrengen
Het kopen van een huis gaat gepaard met meer kosten dan alleen de aankoopsom. Dit zijn de zogenaamde ‘kosten koper’. Zo moet u bij aankoop van een bestaande woning rekening houden met o.a. overdrachtsbelasting (2%), notariskosten, taxatiekosten en hypotheekkosten. Alles bij elkaar bedragen de totale kosten gemiddeld 5% van de koopsom. Op een woning van € 250.000,- dus € 12.500,-.

Tot 2012 konden deze kosten volledig worden meegefinancierd in de hypotheek, waardoor het inbrengen van eigen geld niet nodig was. Momenteel is het niet meer toegestaan om alle kosten mee te financieren. In 2015 kan er maximaal 3% van de kosten worden meegefinancierd en dit percentage daalt verder met jaarlijks 1% totdat het in 2018 0% is. Met andere woorden vanaf 2018 kan bij de aankoop van een woning alleen de woning zelf + eventuele verbouwingskosten worden gefinancierd en moeten de ‘kosten koper’ met eigen geld betaald worden.

Dagelijks voeren wij hypotheekgesprekken met (potentiële) huizenkopers en iedere keer weer blijkt dat men niet goed op de hoogte is van deze ontwikkeling. De meeste mensen (en dan met name starters) willen het eigen geld gebruiken voor inrichting van de woning en niet voor aankoop. Reacties als ‘dan gaan we toch maar proberen om dit jaar nog een huis te kopen, want volgend jaar moeten we nog meer eigen geld meebrengen’, horen we met enige regelmaat.

Aantrekkende huizenmarkt en lage rente
Een andere reden om over de vraag in de titel na te denken, is de aantrekkende huizenmarkt gecombineerd met de zeer lage hypotheekrente. Kwartaal na kwartaal stijgen de huizenprijzen, door de toenemende vraag. Daarnaast hebben we al een voorzichtige stijging van de hypotheekrente gezien. Niet schokkend , maar het gaat nu eerder naar boven, dan weer naar beneden.
Wachten kan betekenen dat uw droomwoning over een jaar duurder is en dat de maandelijkse lasten hoger zijn door stijging van de hypotheekrente. Op basis van deze factoren zou kopen op korte termijn logisch lijken. Risico is wel dat u misschien iets (te snel) koopt wat niet helemaal passend is. Verwacht u bijvoorbeeld een inkomensstijging, dan kan wachten betekenen dat het perfecte huis over een of twee jaar wel bereikbaar is.

Ons advies
Ons advies is dus: mocht u interesse hebben in het kopen van een huis, ga er dan tijdig mee beginnen. Bespreek met een financieel adviseur wat er maximaal verantwoord geleend kan worden op het huidige inkomen en wat de gevolgen zijn bij een inkomensstijging. Kijk ook wat de gevolgen zijn voor de maandlasten als bij aankoop over een of twee jaar de rente 1% hoger is. Ga op basis van de uitkomsten en het nu te besteden bedrag uitgebreid zoeken naar de meest geschikte woning. Is die woning te vinden, dan is nu kopen het advies. Bij twijfel…. toch nog even wachten!

Reageer

Kwartaalrapportage Koopwoningmarkt Q2 2015 beschikbaar

Het aantal woningverkopen (ruim 37.100) en zeker het aantal hypotheekaanvragen (92.600) laten in het tweede kwartaal van 2015 een flinke stijging zien ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit beeld van stijgende aantallen past weliswaar in het normale seizoenpatroon, maar de stijgingspercentages zijn hierbij wel uitzonderlijk hoog. Daarnaast zet het koopprijsherstel zich voor het zesde opeenvolgende kwartaal voort. Er is dus sprake van een zeer goed tweede kwartaal 2015, dat veelbelovend is voor de tweede helft van dit jaar. Dit blijkt uit de ‘Monitor Koopwoningmarkt’.

Zeven magere jaren lijken voorbij
Het aantal door de NVM geregistreerde woningverkopen stijgt in het tweede kwartaal van 2015 met 28% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 en komt uit op 37.100 woningen. Een toename past in het normale seizoenpatroon, maar ook in vergelijking met een jaar geleden stijgt het aantal verkochte woningen met 28%. Er is nu ook voor het eerst sprake van een substantiële stijging van het aantal verkochte twee-onder-eenkapwoningen en vrijstaande woningen. Het aantal van 37.100 woningverkopen evenaart al weer het niveau van het tweede kwartaal in 2008.
Dit beeld wordt bevestigd door het aantal door HDN geregistreerde hypotheekaanvragen. Maar liefst 92.600 hypotheekoffertes zijn aangevraagd in het tweede kwartaal van 2015; het hoogste kwartaalaantal sinds het begin van deze registratie in 2009. Dit betekent een ongekende stijging van 75% ten opzichte van het vorige kwartaal en van 80% in vergelijking met een jaar geleden. Het grote aantal hypotheekaanvragen doet ook vermoeden dat de seizoensgebonden terugval in het aantal verkochte woningen in het derde kwartaal dit jaar wel eens kan uitblijven.

Aantal transacties loopt eveneens sterk op

Het relatief goede eerste en tweede kwartaal voor wat betreft het aantal verkochte woningen heeft ook zijn weerslag op het aantal feitelijke transacties. Het Kadaster registreerde in het tweede kwartaal namelijk 40.700 woningtransacties. Dit zijn respectievelijk bijna 6.200 en ruim 6.600 transacties meer dan in het vorige kwartaal en in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Daarmee komt het aantal woningtransacties op zo’n 85% van het niveau in het tweede kwartaal van 2008. De dynamiek op de koopwoningmarkt, en daarmee de activiteit op de hypotheekmarkt, is dus weer flink toegenomen.

Koopprijzen stijgen maar niveau van 2008 ligt nog ver weg
De mediane verkoopprijs van alle door NVM-makelaars verkochte woningen en de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van alle transacties (gepubliceerd door het Kadaster en het CBS) vertonen nu al zes kwartalen op rij een stijgende tendens. In het tweede kwartaal van 2015 zijn de mediane verkoopprijs en de PBK met respectievelijk 2,6% en 0,8% gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze prijsstijging manifesteert zich in de duurdere marktsegmenten en met name bij de appartementen en de tussenwoningen. Ten opzichte van de recordprijzen in het derde kwartaal van 2008 ligt de PBK in dit laatste kwartaal echter nog wel circa 18% lager. Uitgedrukt in de gemiddelde verkoopprijs van verkochte woningen, is de prijsdaling nog steeds 12%, of wel ruim 30.000 euro gemiddeld over alle woningen in Nederland. Er zijn echter duidelijke regionale en lokale verschillen in dit prijsherstel, waarbij de grote steden er positiever uitspringen.

Nieuwbouwmarkt trekt verder aan
De meest actuele, beschikbare cijfers over de markt van nieuwbouw koopwoningen hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2015. Het aantal verkochte nieuwe koopwoningen komt in dat kwartaal uit op ruim 6.300 woningen. Dit betekent een daling van 22% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014. Er is hier waarschijnlijk sprake van een tijdelijke terugval als reactie op de enorme piek in dat vierde kwartaal. In vergelijking met het eerste kwartaal in 2014 stijgt het aantal verkochte nieuwe koopwoningen namelijk met 15%, terwijl ook de gemiddelde prijs van de verkochte woningen met 2,5% is gestegen ten opzichte van het voorliggende kwartaal. De conclusie dat ook de markt van nieuwbouw koopwoningen zich gestaag verder herstelt, lijkt dan ook gerechtvaardigd.

Reageer