Alle berichten van Theo Bronsema

Zo helpt u uw kind aan een huis

Er zijn meerdere mogelijkheden om uw kind te ondersteunen bij het kopen van een huis. Sterker nog: u helpt niet alleen uw kind, zelf kunt u er ook beter van worden.

‘Het is voor starters op de woningmarkt de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Door de strenge hypotheeknormen en de hete adem van de Autoriteit Financiële Markten in de nek, zijn banken tegenwoordig een stuk voorzichtiger met geld lenen, ook voor het eigen huis’. . Inmiddels zijn de regels verder aangescherpt. We hebben nu ook te maken met fiscaal verplicht (en minimaal annuïtair) aflossen van nieuwe hypotheken. Hierdoor stijgen voor nieuwe hypotheken de maandelijkse lasten en is het voor starters — zelfs al zijn de huizen door de crisis aanzienlijk in prijs gedaald — nóg lastiger is geworden om bij banken geld te lenen. Gelukkig kunnen ouders hun kinderen een handje helpen. Hetzij door te schenken, hetzij door te lenen. We zullen beide manieren behandelen.

LET OP: Voor welke manier u ook kiest om uw kinderen financieel bij te staan, altijd geldt: help uw kind alleen met geld dat u niet (en, in het geval van lenen: niet op korte termijn) nodig heeft.

Schenken
Geld schenken aan uw kinderen kan geld kosten in de vorm van schenkbelasting (afhankelijk van het bedrag 10 tot 20 procent). Tenzij u binnen de jaarlijkse vrijstelling van 5.141 euro blijft (2013), maar met dergelijke bedragen schiet het allemaal niet erg op als uw kind een woning wil kopen. Blijft over de mogelijkheid om te schenken met gebruikmaking van de éénmalig verhoogde vrijstelling. Normaal gesproken is die 24.676 euro (2013), maar als u geld schenkt voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning van uw kind, voor aflossing van diens eigenwoningschuld of voor afkoop van de erfpacht, bedraagt de éénmalige vrijstelling 51.407 euro. Daarmee is uw kind al een eind op weg. Heeft u de éénmalige vrijstelling al vóór 2010 benut, dan mag u uw kind nog eens 26.732 euro extra schenken onder de voorwaarden die voor de extra hoge vrijstelling gelden.

LET OP: Sinds 2012 hoeft u voor een en ander niet meer naar de notaris. Wel moet aan de schenking de voorwaarde worden verbonden dat deze alleen bestemd is voor de genoemde doelen (en dat de schenking niet doorgaat of vervalt als dat niet gebeurt). Het best legt u deze voorwaarde schriftelijk bij de schenking vast. De schenking plus de besteding moeten met schriftelijke bewijzen worden ondersteund. Hulp nodig ? Informeer bij Verdoold Hypotheken. Wij kunnen u terzijde staan bij het opmaken van een  modelovereenkomst voor het schenken zonder notaris.

LET OP: De éénmalig verhoogde vrijstelling geldt alleen voor schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Heeft uw kind de leeftijd van 40 jaar al bereikt, maar diens echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner nog niet? Dan kunt u de vrijstelling alsnog — éénmalig — toepassen.
Lenen
U kunt ook besluiten uw kind geld te lenen. Omdat de rente — waar de fiscus aan meebetaalt — niet voor de bank is maar binnen de familie blijft, is het vaak aantrekkelijker om juist voor zo’n leningsconstructie te kiezen in plaats van te schenken. Dan moet u rekening houden met een aantal zaken:

■ rente
Als u uw kind geld leent, moet het daarvoor rente betalen. Deze rente (voor u onbelast) is voor uw kind aftrekbaar. Het is daarom nog interessanter om uw kind méér rente in rekening brengen dan de bank zou hebben gevraagd. Maar dat kan niet onbeperkt. Tot nu toe gingen we op grond van eerdere uitspraken over vergelijkbare kwesties uit van een bandbreedte van een kwart meer (of minder) dan de bancaire hypotheekrentepercentages. Op 19 februari 2013 bepaalde de belastingrechter in Leeuwarden echter dat mag worden aangesloten bij rentepercentages die gelden voor ‘niet door zekerheid gedekte persoonlijke leningen bij derden’ (AWB LEE 11/3160, op www.rechtspraak.nl terug te vinden met LJN BZ2727). Nu ging het hier om een lening waarop niet werd afgelost, dus adviseren we vooralsnog uit te blijven gaan van de tot nu toe door ons gehanteerde norm van 1,25 maal de hypotheekrente. Veiligheidshalve, om te voorkomen dat uw kind straks de rente niet volledig af kan trekken en u schenkbelasting moet betalen.

■ aflossing
Tot voor kort was er geen aflossingsverplichting. Wie vóór 1 januari een lening heeft afgesloten, kan gedurende 30 jaar maximaal rente aftrekken. Wie sindsdien een nieuwe lening afsluit voor het kopen of verbouwen van zijn huis, zal die lening verplicht gedurende de looptijd ten minste annuïtair moeten aflossen (lineair mag natuurlijk ook, maar dat is fiscaal nóg minder interessant). Door de verplichte aflossing zijn de maandlasten hoger dan op leningen van vóór die datum. Voor lang niet alle ‘nieuwe’ leningen geldt overigens een annuïtaire aflossingsplicht. In het kader ‘Oude leningen’ kunt u lezen voor welke ‘nieuwe’ leningen de oude regels gelden.
■ formaliteiten
Zorg dat de afspraken voor de lening goed vastliggen. Wij van Verdoold Hypotheken kunnen u helpen bij het opstellen van een overeenkomst voor eigenwoningleningen met annuïtaire aflossing. Voeg bij de overeenkomst altijd een print van de met een berekening van de maandtermijnen. En meld de overeenkomst bij de Belastingdienst. Dat moet gebeuren met een elektronisch formulier dat in de loop van dit jaar beschikbaar komt op www.belastingdienst.nl. U heeft overigens de tijd: de Belastingdienst wil de gegevens over een in 2013 verstrekte lening uiterlijk bij het indienen van uw aangifte over 2013 (en niet later dan 31 december 2014) hebben. U mag, ondanks het feit dat het formulier er nog niet is, uw familiebanklening nieuwe stijl gewoon afsluiten.
Lenen en schenken
U kunt ook een combinatie zoeken tussen lenen en schenken. Leen eerst geld aan uw kind. Laat uw kind vervolgens elke maand daadwerkelijk de berekende rente plus aflossing aan u overmaken. Schenk jaarlijks op een willekeurig tijdstip een bedrag aan uw kind. Houd wel rekening met de vrijstelling (5.141 euro in 2013) en de schenkbelasting (10-20 procent).

LET OP: Laat de rente altijd daadwerkelijk betalen. Scheld dus geen rente kwijt. Doet u dat wel, dan heeft uw kind geen recht op aftrek van de kwijtgescholden rente.

TIP: Bewaar de bankafschriften waarmee u de maandelijkse betalingen kunt aantonen. Laat uw kind bij de omschrijving altijd vermelden ‘rente en aflossing [maand]’. Krijgt u uw afschriften digitaal? Download ze dan, want de bank bewaart ze in de regel maar kort. Print ze als u niet regelmatig back-ups van uw bestanden maakt.
CONCLUSIE

Wie zijn kind financieel wil ondersteunen bij het kopen van een (eerste) huis, kan dat op twee manieren goed doen: door geld te schenken of geld te lenen. Zolang uw kind nog geen 40 is, kunt u gebruik maken van de bijzondere extra hoge schenkingsvrijstelling, waardoor een schenking die u in verband met aankoop (maar ook onderhoud of verbetering) doet, niet belast is met schenkbelasting. Geld lenen aan uw kind door middel van een familiebanklening is nog steeds een financieel bijzonder interessante methode. Door de nieuwe fiscale regels, die annuïtaire aflossing verplicht stellen voor nieuwe leningen, is het er wel iets ingewikkelder op geworden (en ook iets minder voordelig). Maar gezien de steeds groter wordende terughoudendheid van banken om geld te lenen, laat staan tophypotheken te verstrekken, is het misschien wel de meest elegante oplossing. En vanzelfsprekend is een combinatie van schenken en lenen ook mogelijk. Houd er wel rekening mee dat een en ander alleen interessant is als u voldoende financiële armslag heeft. Als u zelf bij de bank moet lenen om aan uw kind geld te schenken of te lenen, dan levert dat vooral verliezers op. Behalve bij de bank.

 

OUDE LENINGEN

De annuïtaire aflossingsplicht geldt niet als u een op 1 januari 2013 bestaande hypotheek oversluit bij dezelfde of een andere bank. De annuïtaire aflossingsplicht geldt evenmin voor op 1 januari 2013 bestaande familiebankleningen en zelfs niet voor nieuwe familiebankleningen voor zover u die gebruikt voor (gedeeltelijke) aflossing van een op 1 januari 2013 bestaande hypotheek bij een bank. Er is dus geen verplichting tot aflossing tijdens de looptijd voor eigenwoningleningen die
■ op 1 januari 2013 al bestonden
■ in 2013 zijn ontstaan ter financiering van de aankoop van een eigen woning op voorwaarde dat er vóór 1 januari 2013 een onherroepelijke getekende schriftelijke koopovereenkomst of koop-aanneemovereenkomst was
■ in 2013 zijn ontstaan ter financiering van onderhoud of verbouwing van een eigen woning op voorwaarde dat er vóór 1 januari 2013 een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst was voor het verrichten van onderhoud en verbouwing èn het onderhoud en de verbouwing in 2013 voltooid worden
■ in 2013 of daarna zijn ontstaan ter vervanging van de eerdere lening waarvoor geen annuïtaire aflossingsplicht gold

Het is in deze gevallen dus ook mogelijk (een deel van) de financiering te laten verlopen via de familiebanklening ‘oude stijl’, zonder aflossingsverplichting en zonder meldingsplicht bij de Belastingdienst.

LET OP: Familiebankleningen die onder de categorie ‘oude leningen’ vallen, hoeft u niet aan te passen aan de nieuwe regels. De rente is onbeperkt gedurende maximaal 30 jaar aftrekbaar.

 

Reageer

10 tips voor starters op de woningmarkt

Wilt u een huis kopen? Met een goede voorbereiding weet u precies wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Deze 10 tips voor starters op de woningmarkt helpen u op weg.

1. Laat u vooraf adviseren over uw mogelijkheden

Bespreek uw wensen met een ervaren en Erkend Hypotheek Adviseur van Verdoold Hypotheken voordat u op huizenjacht gaat. Op die manier kunt u gericht op zoek en weet u precies wat de mogelijkheden zijn die passen bij uw persoonlijke wensen en situatie. Bijvoorbeeld in welke prijsklasse u een huis kunt gaan zoeken.

2. Ga na of u 5 jaar in een woning blijft wonen

Koop alleen als u van plan bent om tenminste 5 jaar in de koopwoning te blijven wonen. De aankoop van een woning brengt vaak extra kosten met zich mee. Denk aan notariskosten, overdrachtsbelasting en kosten voor een taxatie en een bouwkundige keuring. Het duurt gemiddeld een jaar of 5 voordat u die kosten heeft terugverdiend.

3. Kijk goed naar de offerte- en hypotheekvoorwaarden

Kies niet blindelings voor de goedkoopste hypotheekofferte, maar kijk ook goed naar de offerte- en hypotheekvoorwaarden. Hiermee voorkomt u dat u later voor verrassingen komt te staan.

4. Schakel een aankoopmakelaar in

Het is verstandig om bij het kopen van een huis een expert in te schakelen. Een aankoopmakelaar van Verdoold Makelaars is vaak voordeliger dan u denkt. U kunt een aankoopmakelaar ook inschakelen voor deeldiensten. Bijvoorbeeld dat u wel zelf huizen bezichtigt, maar de onderhandeling uitbesteedt.

5. Kies voor een verhoogde inschrijving bij de notaris

Om een hoger bedrag dan uw hypotheeksom te registreren bij het kadaster (verhoogde inschrijving) hoeft u slechts een klein beetje extra te betalen. Het voordeel hiervan is dat u in de toekomst uw hypotheek kunt verhogen zonder opnieuw naar de notaris te gaan. Dat scheelt u weer in de kosten, bijvoorbeeld bij een toekomstige verbouwing.

6. Neem ontbindende voorwaarden op

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor u toch liever afziet van de koop van een woning. Ontbindende voorwaarden zijn daarom een belangrijke toevoeging in het koopcontract. Een voorbeeld is het voorbehoud van financiering. Mocht u de financiering onverhoopt niet rond kunnen krijgen met de bank, dan kunt u dankzij het opgenomen voorbehoud van de koop afzien. Zo kunt u onnodige kosten voorkomen.

7. Laat een bouwkundige keuring uitvoeren

Als u een nieuw huis koopt, wilt u natuurlijk niet tegen gebreken aanlopen die hoge kosten met zich meebrengen. Daarom is een bouwkundige keuring altijd aan te raden. U kunt er een hoop narigheid mee voorkomen.

8. Denk ook aan uw pensioen

Op het moment dat u met pensioen gaat, veranderen uw inkomsten en mogelijk ook uw maandlasten. Het is belangrijk om hier bij het afsluiten van uw hypotheek rekening mee te houden.

9. Bereid uzelf goed voor op het adviesgesprek

Kijk voor tips voor consumenten op de website van de Autoriteit Financiële Markten. U kunt op deze manier goed beslagen ten ijs aan het gesprek deelnemen en gerichte vragen stellen aan uw adviseur.

10. Gebruik de checklist hypotheekgesprek

Controleer ook of het adviesgesprek goed is verlopen. Raadpleeg daarvoor de checklist hypotheekgesprek op de website van de Autoriteit Financiële Markten. Mochten er zaken niet aan bod zijn gekomen waar u nog vragen over heeft, dan kunt u hierover altijd contact opnemen met Verdoold Hypotheken.

Reageer

Uw hypotheek in 2013

 Uw hypotheek in 2013  !!

Loop eens naar de kast waar u uw financiële administratie heeft opgeslagen. Haal de ordner of hypotheekmap ( die u ooit van ons heeft ontvangen ) uit de kast en ga er eens rustig voor zitten, voordat u verder leest.

Mooi, u zit nu aan tafel, bladert door de hypotheekstukken en constateert dat u belangrijke stukken keurig heeft bewaard en gerangschikt. Tevreden constateert u dat u een mooi overzicht heeft. Doch, stel u de volgende vraag: Heb ik wel voldoende inzicht in mijn hypotheek en persoonlijke financiële situatie? Weet ik nog precies welke hypotheekvorm ik heb afgesloten en waarom?

Sla nu de hypotheekmap weer dicht, maar leg deze niet terug in de kast.

Waarom?  Omdat er onlangs heel veel is gewijzigd in de hypotheekregels. Iedereen doet er verstandig aan om zeer binnenkort een afspraak te maken met Verdoold Hypotheken.

Neem de hypotheekmap mee naar ons en ga in gesprek. In gesprek over de gewijzigde hypotheekregels en om te toetsen of de huidige hypotheekvorm nog wel aansluit bij uw doelstellingen en uw persoonlijke situatie.

Tot 1 april 2013 heeft u nog de mogelijkheid om enkele aanpassingen te doen.

We hebben het dan over de mogelijkheid om een aflossingsvrij deel van uw hypotheek om te zetten naar een fiscaal vriendelijke aflossingsvorm, zoals een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek. Ook heeft u tot 1 april 2013 nog de mogelijkheid om een bestaande spaar- of beleggingsverzekering die nu nog in Box 3 zit, om te zetten naar Box 1. Hiermee voorkomt u dat u straks ( of nu al )  1,2% belasting moet gaan betalen over de opgebouwde waarde. En dan kan het zomaar gaan over enkele honderden euro’s per jaar.

Dus nogmaals: het is nu de tijd om een afspraak te maken en samen met Verdoold Hypotheken stap voor stap nog eens door de hypotheekstukken te lopen en waar nodig enkele wijzigingen door te voeren. Dan kunt u straks de hypotheekmap weer met een tevreden gevoel terug zetten in de kast. Het label op de ordner heeft u dan gewijzigd van “overzicht hypotheekstukken” naar “inzicht hypotheekvorm”.

Met vriendelijke groet,

Verdoold Hypotheken

Theo Bronsema

Financieel adviseur

Reageer

Nog kopen in 2012 biedt u veel financieel voordeel!

Er is veel onduidelijkheid over de gevolgen van de aanpassingen met betrekking tot de plannen van het kabinet inzake de woningmarkt.  Wat weten we nu al ?

Wanneer u een woning koopt in 2012 kunt u nog gebruik maken van de huidige regelgeving (het zogenaamde overgangsrecht) voor het verkrijgen van een hypotheek. Dit biedt veel financieel voordeel in vergelijking met de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013. Dan wordt u verplicht om bij een nieuwe hypotheek 100 % te gaan aflossen op basis van een annuitaire of lineaire hypotheek. Dit laatste geldt voor starters. Bent u een doorstromer en heeft u al een hypotheek (bijvoorbeeld spaar, bankspaar of aflossingsvrij) dan kunt u deze meenemen naar een volgende woning, ook in 2013. Let wel op dat u voor een eventueel aanvullende lening wel de verplichting krijgt tot volledige aflossing middels een lineaire of annuïteiten hypotheek.

Kopen in 2012 loont dus zeker.

Hieronder treft u de tekst aan uit de nota van de Minister naar aanleiding van het nader verslag bij belastingplan 2013. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten nog wel stemmen over het wetsvoorstel.

De leden van de fractie van het CDA vragen naar de betekenis van de term “onherroepelijk” zoals opgenomen in het voorgestelde artikel 10bis.1 van de Wet IB 2001. Met de term “onherroepelijk” is ervoor gekozen om zoveel mogelijk zekerheid te verschaffen door met het gebruik van deze term aan te sluiten bij het overgangsrecht zoals dat gold zowel ten tijde van de invoering van de bijleenregeling in 2004 als ten tijde van de afschaffing van de goedkoperwonenregeling in 2010. Ook onder het toenmalige overgangsrecht diende er sprake te zijn van een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst.

Net als toen geldt derhalve voor een beroep op het huidige overgangsrecht dat sprake moet zijn van reële overeenkomsten waardoor betrokken partijen onherroepelijk gebonden zijn. Het ontmoet echter geen bezwaar als dergelijke overeenkomsten een normale ontbindingsclausule bevatten. De beleidsmatige uitwerking van deze bepaling zoals toen was opgenomen in het besluit van 20 februari 2007 en is voortgezet in het besluit van 26 augustus 2010 geldt derhalve ook voor het thans voorgestelde overgangsrecht.

De schriftelijke overeenkomst moet uiterlijk op 31 december 2012 tot stand zijn gekomen. Bij nieuwbouwwoningen is daarvan sprake zodra de koop-aannemingsovereenkomst waarbij over en weer verplichtingen worden aangegaan gesloten is. Ook moet de koopprijs in de overeenkomst zijn vastgesteld. Deze overeenkomsten mogen een gebruikelijke ontbindingsclausule bevatten. Het gebruikelijke financieringsvoorbehoud en de wettelijke bedenktijd van drie dagen worden beschouwd als dergelijke clausules en deze doen derhalve niet af aan de onherroepelijkheid van de overeenkomst.

Bij nieuwbouw zijn diverse ontbindingsclausules en opschortende voorwaarden mogelijk. In de praktijk is het bijvoorbeeld gebruikelijk om een overeenkomst aan te gaan onder de opschortende voorwaarde dat de ondernemer op een bepaald tijdstip ten minste een bepaald percentage van de woningen van het project heeft verkocht. Ook kan als voorwaarde gelden dat een bouwvergunning wordt afgegeven of dat de grond door de ondernemer in eigendom wordt verworven.

Dergelijke voorwaarden hoeven in beginsel geen belemmering te zijn voor toepassing van het overgangsrecht, mits het gebruikelijke voorwaarden zijn waarvan de vervulling zich onttrekt aan de invloedssfeer van de koper. In alle gevallen geldt het overgangsrecht alleen als de woning ten gevolge van die overeenkomst daadwerkelijk wordt gekocht en aansluitend aan de levering als eigen woning gaat dienen.

Wilt u verdere informatie dan kunt u ons bereiken op 0180-591515. Wij beantwoorden dan graag al uw vragen.

Reageer

Woongarantie bij Verdoold Hypotheken!

Heeft u een vaste baan met een leuk inkomen en daarnaast een eigen woning?

Uw hypotheek en de vaste lasten kunt u iedere maand betalen van uw inkomen, maar het kan gebeuren dat u uw baan kwijtraakt, arbeidsongeschikt raakt of overlijdt. Er is dan minder inkomen.

U of uw nabestaanden moet(en) dan wel de maandelijkse kosten blijven betalen. Hieronder leest u hoe u daar voor kunt zorgen.

Met de Hypotheek Opvang Polis zorgt u ervoor dat u en uw gezin uw hypotheek altijd kunnen betalen. Bent u lang ziek, raakt u uw baan kwijt of overlijdt u? Dan krijgt u of uw gezin iedere maand een vast bedrag van ons. U betaalt daarmee uw hypotheek en andere woonlasten. U hoeft zich dus geen zorgen te maken. Dit regelt u allemaal met één verzekering!

 

DE HYPOTHEEK OPVANG POLIS, DAT IS WEL ZO PRETTIG WONEN!

 

WORDT U LANG ZIEK? OF RAAKT U ARBEIDSONGESCHIKT?

Dan denkt u natuurlijk eerst aan uw gezondheid. U maakt zich liever niet druk om hoe u

uw hypotheek moet betalen. Dat hoeft ook niet. Met de Hypotheek Opvang Polis

zorgt u ervoor dat u uw hypotheek en woonlasten kunt blijven betalen.

U krijgt daarvoor iedere maand een vast bedrag. Zo heeft u de tijd om rustig te herstellen!

 

RAAKT U UW BAAN KWIJT?

Dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk een nieuwe baan vinden. Helaas weet u niet wanneer

u weer aan het werk kunt. Met de Hypotheek Opvang Polis

zorgt u ervoor dat u uw hypotheek en woonlasten kunt blijven betalen.

U krijgt daarvoor iedere maand een vast bedrag. Zo kunt u op uw gemak zoeken naar een baan!

 

OVERLIJDT U?

Dan komt uw gezin in een moeilijke periode. Maar uw gezinsleden hebben ook minder geld, doordat zij uw inkomen niet meer ontvangen. Natuurlijk wilt u dat uw gezin geen geldzorgen heeft.

Dat hoeft ook niet. Met de Hypotheek Opvang Polis ontvangt uw gezin iedere maand een vast bedrag. Hiermee kan uw gezin de hypotheek en andere woonlasten blijven betalen.

 

In deze tekst leest u slechts algemene informatie over de Hypotheek Opvang Polis. Om een uitkering te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wilt u meer weten over deze voorwaarden? Neem dan contact op met Verdoold Hypotheken 0180-591515. Wij kunnen u dan alles vertellen over deze Woongarantie.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen.

Reageer