Alle berichten in categorie: 'Hypotheken'

Uw hypotheek in 2013

 Uw hypotheek in 2013  !!

Loop eens naar de kast waar u uw financiële administratie heeft opgeslagen. Haal de ordner of hypotheekmap ( die u ooit van ons heeft ontvangen ) uit de kast en ga er eens rustig voor zitten, voordat u verder leest.

Mooi, u zit nu aan tafel, bladert door de hypotheekstukken en constateert dat u belangrijke stukken keurig heeft bewaard en gerangschikt. Tevreden constateert u dat u een mooi overzicht heeft. Doch, stel u de volgende vraag: Heb ik wel voldoende inzicht in mijn hypotheek en persoonlijke financiële situatie? Weet ik nog precies welke hypotheekvorm ik heb afgesloten en waarom?

Sla nu de hypotheekmap weer dicht, maar leg deze niet terug in de kast.

Waarom?  Omdat er onlangs heel veel is gewijzigd in de hypotheekregels. Iedereen doet er verstandig aan om zeer binnenkort een afspraak te maken met Verdoold Hypotheken.

Neem de hypotheekmap mee naar ons en ga in gesprek. In gesprek over de gewijzigde hypotheekregels en om te toetsen of de huidige hypotheekvorm nog wel aansluit bij uw doelstellingen en uw persoonlijke situatie.

Tot 1 april 2013 heeft u nog de mogelijkheid om enkele aanpassingen te doen.

We hebben het dan over de mogelijkheid om een aflossingsvrij deel van uw hypotheek om te zetten naar een fiscaal vriendelijke aflossingsvorm, zoals een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek. Ook heeft u tot 1 april 2013 nog de mogelijkheid om een bestaande spaar- of beleggingsverzekering die nu nog in Box 3 zit, om te zetten naar Box 1. Hiermee voorkomt u dat u straks ( of nu al )  1,2% belasting moet gaan betalen over de opgebouwde waarde. En dan kan het zomaar gaan over enkele honderden euro’s per jaar.

Dus nogmaals: het is nu de tijd om een afspraak te maken en samen met Verdoold Hypotheken stap voor stap nog eens door de hypotheekstukken te lopen en waar nodig enkele wijzigingen door te voeren. Dan kunt u straks de hypotheekmap weer met een tevreden gevoel terug zetten in de kast. Het label op de ordner heeft u dan gewijzigd van “overzicht hypotheekstukken” naar “inzicht hypotheekvorm”.

Met vriendelijke groet,

Verdoold Hypotheken

Theo Bronsema

Financieel adviseur

Reageer

Een spaarrekening met een aantrekkelijke rente!

Wilt u een aantrekkelijke rente en altijd gratis toegang tot uw spaargeld?

Verdoold Hypotheken regelt voor u een spaarrekening zodat u veilig uw geld opzij kan zetten waarbij u een rente ontvangt van 2,5% *. Bovendien kunt u uw geld opnemen wanneer u dat wilt!

Flexibiliteit Spaarrekening

  • Variabele rente: nu 2,5%*
  • Kosteloos uw geld opnemen wanneer u het wilt
  • Geen minimale of verplichte maandelijkse inleg
  • Eenvoudig en direct via Verdoold Hypotheken aan te vragen

* Een variabele rente betekent dat de bank de rente op ieder moment kan wijzigen. Effectief op jaarbasis, rentewijzigingen voorbehouden.

Aantrekkelijke rente, maximale flexibiliteit

Met de spaarrekening  profiteert u van een hoge variabele spaarrente en maximale flexibiliteit. U kunt altijd bij uw spaargeld, zonder bijkomende kosten of verplichte minimale inleg. U bepaalt zelf hoeveel, hoe lang en hoe regelmatig u spaart.

Het openen spaarrekening

Het openen van een spaarrekening is gemakkelijk en snel. Neem vrijblijvend contact op met een adviseur bij Verdoold Hypotheken voor informatie of het afsluiten van een spaarrekening!

 

Reageer

Nog kopen in 2012 biedt u veel financieel voordeel!

Er is veel onduidelijkheid over de gevolgen van de aanpassingen met betrekking tot de plannen van het kabinet inzake de woningmarkt.  Wat weten we nu al ?

Wanneer u een woning koopt in 2012 kunt u nog gebruik maken van de huidige regelgeving (het zogenaamde overgangsrecht) voor het verkrijgen van een hypotheek. Dit biedt veel financieel voordeel in vergelijking met de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013. Dan wordt u verplicht om bij een nieuwe hypotheek 100 % te gaan aflossen op basis van een annuitaire of lineaire hypotheek. Dit laatste geldt voor starters. Bent u een doorstromer en heeft u al een hypotheek (bijvoorbeeld spaar, bankspaar of aflossingsvrij) dan kunt u deze meenemen naar een volgende woning, ook in 2013. Let wel op dat u voor een eventueel aanvullende lening wel de verplichting krijgt tot volledige aflossing middels een lineaire of annuïteiten hypotheek.

Kopen in 2012 loont dus zeker.

Hieronder treft u de tekst aan uit de nota van de Minister naar aanleiding van het nader verslag bij belastingplan 2013. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten nog wel stemmen over het wetsvoorstel.

De leden van de fractie van het CDA vragen naar de betekenis van de term “onherroepelijk” zoals opgenomen in het voorgestelde artikel 10bis.1 van de Wet IB 2001. Met de term “onherroepelijk” is ervoor gekozen om zoveel mogelijk zekerheid te verschaffen door met het gebruik van deze term aan te sluiten bij het overgangsrecht zoals dat gold zowel ten tijde van de invoering van de bijleenregeling in 2004 als ten tijde van de afschaffing van de goedkoperwonenregeling in 2010. Ook onder het toenmalige overgangsrecht diende er sprake te zijn van een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst.

Net als toen geldt derhalve voor een beroep op het huidige overgangsrecht dat sprake moet zijn van reële overeenkomsten waardoor betrokken partijen onherroepelijk gebonden zijn. Het ontmoet echter geen bezwaar als dergelijke overeenkomsten een normale ontbindingsclausule bevatten. De beleidsmatige uitwerking van deze bepaling zoals toen was opgenomen in het besluit van 20 februari 2007 en is voortgezet in het besluit van 26 augustus 2010 geldt derhalve ook voor het thans voorgestelde overgangsrecht.

De schriftelijke overeenkomst moet uiterlijk op 31 december 2012 tot stand zijn gekomen. Bij nieuwbouwwoningen is daarvan sprake zodra de koop-aannemingsovereenkomst waarbij over en weer verplichtingen worden aangegaan gesloten is. Ook moet de koopprijs in de overeenkomst zijn vastgesteld. Deze overeenkomsten mogen een gebruikelijke ontbindingsclausule bevatten. Het gebruikelijke financieringsvoorbehoud en de wettelijke bedenktijd van drie dagen worden beschouwd als dergelijke clausules en deze doen derhalve niet af aan de onherroepelijkheid van de overeenkomst.

Bij nieuwbouw zijn diverse ontbindingsclausules en opschortende voorwaarden mogelijk. In de praktijk is het bijvoorbeeld gebruikelijk om een overeenkomst aan te gaan onder de opschortende voorwaarde dat de ondernemer op een bepaald tijdstip ten minste een bepaald percentage van de woningen van het project heeft verkocht. Ook kan als voorwaarde gelden dat een bouwvergunning wordt afgegeven of dat de grond door de ondernemer in eigendom wordt verworven.

Dergelijke voorwaarden hoeven in beginsel geen belemmering te zijn voor toepassing van het overgangsrecht, mits het gebruikelijke voorwaarden zijn waarvan de vervulling zich onttrekt aan de invloedssfeer van de koper. In alle gevallen geldt het overgangsrecht alleen als de woning ten gevolge van die overeenkomst daadwerkelijk wordt gekocht en aansluitend aan de levering als eigen woning gaat dienen.

Wilt u verdere informatie dan kunt u ons bereiken op 0180-591515. Wij beantwoorden dan graag al uw vragen.

Reageer

Verdoold Hypotheken, ook uw adviseur voor verzekeringen!

Behalve dat wij u kunnen adviseren in  uw hypotheek, kunnen wij ook uw schade- en/of levensverzekeringen voor u regelen. Het voordeel van Verdoold Hypotheken is dat wij net zoals bij een hypotheekgesprek, u bij een verzekering ook een geheel onafhankelijk advies kunnen geven.

Zo zijn wij aangesloten bij het volmachtkantoor Voogd & Voogd Verzekeringen  en volmachtkantoor DAK waardoor de verzekeringen bij vrijwel elke verzekeraar ondergebracht kunnen worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn  Aegon, Delta Lloyd, Europeesche Verzekeringen en Reaal. Uiteraard hebben wij ook nog directe aanstellingen bij verzekeraars en banken.

Wij kijken niet alleen naar de voordeligste premie, maar bespreken ook met u de gewenste dekking. En niet onbelangrijk, voor de bij u passende dekking! Uw verzekeringen kunnen bij veel verzekeraars ook in één pakket worden geplaatst waardoor u extra korting zal ontvangen op uw verzekeringen!

Als u de verzekeringen bij Verdoold Hypotheken onderbrengt heeft u één vast aanspreekpunt. Voor een wijziging of schademelding heeft u geen contact met de verzekeraar, maar direct met uw adviseur.

U vraagt zicht af welke verzekeringen wij voor u kunnen regelen? Een paar voorbeelden zijn de auto- woonhuis- inboedel- aansprakelijkheid- rechtsbijstand- en uitvaartverzekering, maar dit is maar een klein deel van onze dienstverlening.

Wilt u een meer informatie ontvangen of een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

Reageer

Woongarantie bij Verdoold Hypotheken!

Heeft u een vaste baan met een leuk inkomen en daarnaast een eigen woning?

Uw hypotheek en de vaste lasten kunt u iedere maand betalen van uw inkomen, maar het kan gebeuren dat u uw baan kwijtraakt, arbeidsongeschikt raakt of overlijdt. Er is dan minder inkomen.

U of uw nabestaanden moet(en) dan wel de maandelijkse kosten blijven betalen. Hieronder leest u hoe u daar voor kunt zorgen.

Met de Hypotheek Opvang Polis zorgt u ervoor dat u en uw gezin uw hypotheek altijd kunnen betalen. Bent u lang ziek, raakt u uw baan kwijt of overlijdt u? Dan krijgt u of uw gezin iedere maand een vast bedrag van ons. U betaalt daarmee uw hypotheek en andere woonlasten. U hoeft zich dus geen zorgen te maken. Dit regelt u allemaal met één verzekering!

 

DE HYPOTHEEK OPVANG POLIS, DAT IS WEL ZO PRETTIG WONEN!

 

WORDT U LANG ZIEK? OF RAAKT U ARBEIDSONGESCHIKT?

Dan denkt u natuurlijk eerst aan uw gezondheid. U maakt zich liever niet druk om hoe u

uw hypotheek moet betalen. Dat hoeft ook niet. Met de Hypotheek Opvang Polis

zorgt u ervoor dat u uw hypotheek en woonlasten kunt blijven betalen.

U krijgt daarvoor iedere maand een vast bedrag. Zo heeft u de tijd om rustig te herstellen!

 

RAAKT U UW BAAN KWIJT?

Dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk een nieuwe baan vinden. Helaas weet u niet wanneer

u weer aan het werk kunt. Met de Hypotheek Opvang Polis

zorgt u ervoor dat u uw hypotheek en woonlasten kunt blijven betalen.

U krijgt daarvoor iedere maand een vast bedrag. Zo kunt u op uw gemak zoeken naar een baan!

 

OVERLIJDT U?

Dan komt uw gezin in een moeilijke periode. Maar uw gezinsleden hebben ook minder geld, doordat zij uw inkomen niet meer ontvangen. Natuurlijk wilt u dat uw gezin geen geldzorgen heeft.

Dat hoeft ook niet. Met de Hypotheek Opvang Polis ontvangt uw gezin iedere maand een vast bedrag. Hiermee kan uw gezin de hypotheek en andere woonlasten blijven betalen.

 

In deze tekst leest u slechts algemene informatie over de Hypotheek Opvang Polis. Om een uitkering te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wilt u meer weten over deze voorwaarden? Neem dan contact op met Verdoold Hypotheken 0180-591515. Wij kunnen u dan alles vertellen over deze Woongarantie.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen.

Reageer