NHG Voorwaarden & Normen 2015

Vanaf 1 januari a.s. zijn de Voorwaarden en Normen 2015-1 van kracht. Deze zijn van toepassing op offertes die worden afgegeven vanaf 1 januari 2015 en gelden tevens voor (bijzonder) beheersituaties van lopende hypotheekleningen met een NHG-borgstelling. Zie hier de nieuwe NHG Voorwaarden en Normen 2015-1. U vindt hier in het kort een overzicht van deze wijzigingen. Deze sluiten aan bij de wijzigingen volgens de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. Zie hierover ons eerder nieuwsbericht.

Wat zijn de verschillen in leencapaciteit ten opzichte van voorgaande jaren?

De uitkomst wordt beïnvloedt door de hoogte van het inkomen en het rentepercen-tage (de toetsrente). Is de individuele rentevasteperiode van de consument korter dan 10 jaar, dan geldt een verplichte toetsrente van 5%. Vanaf 10 jaar geldt de actuele rente als toetsrente. Bijvoorbeeld zoals hierna ook uitgewerkt met 4% of 3,25%.

Vooral in de zgn. kwetsbare groepen (eenverdieners in meerpersoonshuishoudens) met een inkomen tot € 30.000 is de leencapaciteit fors ingeperkt. Voor de categorie eenverdieners zonder kinderen is de ontwikkeling van de Nibud-normen gekoppeld aan hun koopkrachtontwikkeling. Vanwege de versobering of beëindiging van fiscale toeslagen ziet de eenverdiener zijn of haar koopkracht in 2015 dalen. Ook het Centraal Planbureau bevestigt dat deze groep volgend jaar nog te maken heeft met een koopkrachtdaling. Dat verklaart ook de forse inperking van de leencapaciteit voor deze categorie.

Tabel 1 eenverdieners in meerpersoonshuishoudens

Maximale hypotheek

2014

2015

-%

2014

2015

-%

Inkomen 4% 4%   3,25% 3,25%  
€ 25.000 € 106.913 € 85.094 -20% € 117.282 € 88.560 -24%
€ 30.000 € 133.532 € 128.295 -4% € 146.483 € 134.994 -8%
€ 50.000 € 222.553 € 218.189 -2% € 244.137 € 224.989 -8%
€ 70.000 € 354.339 € 336.011 -5,1% € 388.705 € 355.196 -8,7%


Tabel 2 tweeverdieners

Maximale hypotheek

2014

2015

-%

2014

2015

-%

Inkomen 4% 4%   3,25% 3,25%  
€ 25.000 en
€ 15.000*
€ 178.042 € 171.060 -4% € 195.310 € 179.992 -8%
€ 40.000 en
€ 30.000*
€ 311.574 € 305.465 -2% € 341.792 € 314.985 -8%
€ 60.000 en
€ 30.000*
€ 455.578 € 432.014 -5.1% € 499.763 € 456.680 -8,7%

* Woonquote behorend bij het hoogste inkomen + laagste inkomen x 1/3


Dalende rente compenseert deels verlaagde leencapaciteit

De dalende hypotheekrente in de afgelopen maanden en de naar verwachting lagere gemiddelde rente in 2015 biedt enige compensatie voor het absolute verschil in leencapaciteit tussen 2014 en 2015. In de tabellen 1 en 2 is bijvoorbeeld bij een inkomen van € 50.000 het absolute verschil in leencapaciteit 8%. Maar als je de leencapaciteit vergelijkt met de gemiddelde rente in 2014 en 2015, dan is de daling 2%.

Tabel 3 Leencapaciteit op basis van gemiddelde rente 2014-2015

Maximale hypotheek

2014

2015

-%

Inkomen 4,27% 3,95%*  
€ 30.000 € 134.351 € 129.073 – 4%
€ 50.000 € 223.919 € 219.512 – 2%
€ 70.000 € 354.890 € 338.049 – 4,75%

* aanname

Gepubliceerd

18 december 2014

Categorieën

Hypotheken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *