NHG woningbehoud bij relatiebeëindiging in combinatie met verlies

1 Januari 2013 heeft NHG haar beleid aangepast ten aanzien van een verkoop met verlies veroorzaakt door o.a. relatiebeëindiging. Uitgangspunt voor NHG is woningbehoud wanneer sprake is van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid in combinatie met verkoop met verlies.
NHG stelt zich tot doel om de financiële situatie van klanten, die mogelijk met een gedwongen verkoop met verlies te maken krijgen, in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart te brengen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de woning te behouden.
 
Voordat NHG een goedkeuring geeft voor de verkoop van de woning dient een inkomens- en vermogenstoets plaats te vinden. Het doel van deze toets is om op basis van het inkomen en een eventueel vermogen te onderzoeken of woningbehoud mogelijk is in de nieuwe situatie.
Mocht uit de inkomens- en vermogenstoets blijken dat één van de geldnemers over voldoende inkomen en/of vermogen beschikt om het pand te kunnen behouden en een verkoop op grond hiervan niet noodzakelijk is, dan komen de klanten niet in aanmerking voor een eventuele kwijtschelding door NHG. 
 
Inkomens- en vermogenstoets
Vanaf 1 juni 2013 stelt NHG één inkomens- en vermogenstoets ter beschikking die in alle gevallen van relatiebeëindiging gebruikt dient te worden. Verdoold Hypotheken kan deze toetsvoor u uit voeren. Als klanten bij een relatiebeëindiging of andere omstandigheid de wens hebben om hun woning te verkopen en vermoeden dat hierbij sprake kan zijn van een restschuld, is het belangrijk contact op te nemen met Verdoold Hypotheken.
 
Communicatie vanuit NHG
NHG start in juni met het versturen van brieven aan klanten met een NHG hypotheek die hun huis reeds in de verkoop hebben staan. Zij stellen deze klanten op de hoogte van de gewijzigde regels.

Proces
In geval van een relatiebeëindiging, waarbij sprake zal zijn van een verkoop met verlies, adviseren wij contact met Verdoold Hypotheken op te nemen.
Na overleg met u, kunnen wij het verzoek voor ontslag indienen bij de geldverstrekker.

Indien uit de inkomens- en vermogenstoets blijkt dat een van de twee klanten kan blijven wonen, zal NHG de eventuele restschuld bij een verkoop niet kwijtschelden.

Blijkt uit de aanvraag dat de inkomens- en vermogensgegevens onvoldoende zijn voor een verantwoord woningbehoud, dan vragen wij ook de inkomstukken op van de vertrekkende partner. Voor NHG zijn in geval van een negatieve toetsing alle inkomensgegevens benodigd om het verzoek in behandeling te nemen. Wij informeren u bij alle processtappen over de voortgang en de te nemen acties.

Toestemming NHG
Nadat NHG toestemming heeft verleend om het huis in de verkoop te zetten en er sprake is van een potentiële koper, is het van belang om zo spoedig mogelijk het koopcontract op te sturen. NHG kan dan definitief beoordelen en toestemming voor verkoop geven. De beoordeling van de kwijtschelding van de restschuld zal NHG doen na ontvangst van de verliesdeclaratie, welke na de definitieve verkoop door de geldverstrekker opgemaakt wordt. Die u dan verder informeert over de voortgang.

Gepubliceerd

24 juni 2013

Categorieën

Hypotheken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *