Nog kopen in 2012 biedt u veel financieel voordeel!

Er is veel onduidelijkheid over de gevolgen van de aanpassingen met betrekking tot de plannen van het kabinet inzake de woningmarkt.  Wat weten we nu al ?

Wanneer u een woning koopt in 2012 kunt u nog gebruik maken van de huidige regelgeving (het zogenaamde overgangsrecht) voor het verkrijgen van een hypotheek. Dit biedt veel financieel voordeel in vergelijking met de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013. Dan wordt u verplicht om bij een nieuwe hypotheek 100 % te gaan aflossen op basis van een annuitaire of lineaire hypotheek. Dit laatste geldt voor starters. Bent u een doorstromer en heeft u al een hypotheek (bijvoorbeeld spaar, bankspaar of aflossingsvrij) dan kunt u deze meenemen naar een volgende woning, ook in 2013. Let wel op dat u voor een eventueel aanvullende lening wel de verplichting krijgt tot volledige aflossing middels een lineaire of annuïteiten hypotheek.

Kopen in 2012 loont dus zeker.

Hieronder treft u de tekst aan uit de nota van de Minister naar aanleiding van het nader verslag bij belastingplan 2013. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten nog wel stemmen over het wetsvoorstel.

De leden van de fractie van het CDA vragen naar de betekenis van de term “onherroepelijk” zoals opgenomen in het voorgestelde artikel 10bis.1 van de Wet IB 2001. Met de term “onherroepelijk” is ervoor gekozen om zoveel mogelijk zekerheid te verschaffen door met het gebruik van deze term aan te sluiten bij het overgangsrecht zoals dat gold zowel ten tijde van de invoering van de bijleenregeling in 2004 als ten tijde van de afschaffing van de goedkoperwonenregeling in 2010. Ook onder het toenmalige overgangsrecht diende er sprake te zijn van een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst.

Net als toen geldt derhalve voor een beroep op het huidige overgangsrecht dat sprake moet zijn van reële overeenkomsten waardoor betrokken partijen onherroepelijk gebonden zijn. Het ontmoet echter geen bezwaar als dergelijke overeenkomsten een normale ontbindingsclausule bevatten. De beleidsmatige uitwerking van deze bepaling zoals toen was opgenomen in het besluit van 20 februari 2007 en is voortgezet in het besluit van 26 augustus 2010 geldt derhalve ook voor het thans voorgestelde overgangsrecht.

De schriftelijke overeenkomst moet uiterlijk op 31 december 2012 tot stand zijn gekomen. Bij nieuwbouwwoningen is daarvan sprake zodra de koop-aannemingsovereenkomst waarbij over en weer verplichtingen worden aangegaan gesloten is. Ook moet de koopprijs in de overeenkomst zijn vastgesteld. Deze overeenkomsten mogen een gebruikelijke ontbindingsclausule bevatten. Het gebruikelijke financieringsvoorbehoud en de wettelijke bedenktijd van drie dagen worden beschouwd als dergelijke clausules en deze doen derhalve niet af aan de onherroepelijkheid van de overeenkomst.

Bij nieuwbouw zijn diverse ontbindingsclausules en opschortende voorwaarden mogelijk. In de praktijk is het bijvoorbeeld gebruikelijk om een overeenkomst aan te gaan onder de opschortende voorwaarde dat de ondernemer op een bepaald tijdstip ten minste een bepaald percentage van de woningen van het project heeft verkocht. Ook kan als voorwaarde gelden dat een bouwvergunning wordt afgegeven of dat de grond door de ondernemer in eigendom wordt verworven.

Dergelijke voorwaarden hoeven in beginsel geen belemmering te zijn voor toepassing van het overgangsrecht, mits het gebruikelijke voorwaarden zijn waarvan de vervulling zich onttrekt aan de invloedssfeer van de koper. In alle gevallen geldt het overgangsrecht alleen als de woning ten gevolge van die overeenkomst daadwerkelijk wordt gekocht en aansluitend aan de levering als eigen woning gaat dienen.

Wilt u verdere informatie dan kunt u ons bereiken op 0180-591515. Wij beantwoorden dan graag al uw vragen.

Gepubliceerd

19 november 2012

Categorieën

Hypotheken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *