Blijverslening weer stap verder

Met de Blijverslening biedt SVn gemeenten een aantrekkelijk financieel instrument om eigenaren-bewoners te faciliteren bij het levensloopbestendig maken van hun woning. Het is aan de Gemeenten zelf om te bepalen of zij deze regeling invoeren. Tevens kunnen lokale voorwaarden worden gesteld. Zo’n zestig gemeenten zijn nu al serieus geïnteresseerd in de Blijverslening, volgens de SVn. Eerder heeft SVn de restschuldlening faciliteit via Gemeenten geïntroduceerd. Daar is op dit moment nog slechts 1 gemeente mee gestart.

Consumptieve en hypothecaire variant
SVn stelt de Blijverslening zowel in een consumptieve als hypothecaire variant aan gemeenten en provincies beschikbaar. Beide varianten hebben hun eigen voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld voor een consumptieve lening één van de aanvragers jonger zijn dan 76 jaar. Bij een hypothecaire lening geldt geen leeftijdsgrens, tenzij de gemeente zelf een leeftijdsgrens instelt. Ook de hoogte van het leenbedrag verschilt.
Bij een consumptieve lening geldt een maximum bedrag van € 10.000,-, bij een hypothecaire lening is dat maximum € 50.000, – (de gemeente kan kiezen voor een lager maximum bedrag). Het minimale leenbedrag van € 2.500, – geldt voor beide varianten.
Klik hier voor schematisch overzicht verschillen consumptieve en hypothecaire variant.

Toewijzingsbrief
De gemeente/provincie geeft middels een toewijzingsbrief aan welk bedrag er voor een Blijverslening is gereserveerd en of men in aanmerking komt voor een consumptieve of hypothecaire Blijverslening. De toewijzing is onder voorbehoud van een positieve financiële toets van SVn. Het inkomen dient toereikend te zijn om de lasten van de nieuwe woning, inclusief de Blijverslening, te kunnen dragen.
Bij de toewijzingsbrief ontvangt men de SVn-aanvraagset met een checklist voor een consumptieve of hypothecaire Blijverslening, financieel rijbewijs en model werkgeversverklaring?

Bron:SVn

Tip: Onder voorwaarden (aanvraag kleiner dan €1.000) kan het ANBO Hulpfonds soms hulp bieden. Klik hier voor de voorwaarden.
Bron: ANBO

Reageer

Column Jan:

Beleving!

En in eens is het daar…… een klik met een woning die je hebt bezichtigd! Het is soms niet te zeggen waar het in zit, maar het gevoel is er. Zit het in de kleurkeuze, de vorm of de lichtinval? Je weet het niet exact, maar de klik is er en dat is van groot belang. Je voelt de beleving.

Daarom gaan we ons Verdoold kantoor ook iets veranderen.
Om nog meer (woon) beleving aan te brengen in ons kantoor gaan we onze moderne entree hal wijzigen. Ook krijgen enkele spreekkamers een andere uitstraling.

Waarom?
Omdat wij willen dat u zich thuis voelt als u ons kantoor bezoekt.

Loopt u gerust eens bij ons binnen. Een goede kop koffie staat voor u klaar samen met het dagblad en het digitale actuele nieuws op de achtergrond.

U bent van harte welkom!

Jan Verdoold

Reageer

Nu kopen of toch nog even wachten?

Is nu het juiste moment voor u om een huis te kopen of kunt u beter even wachten? U leest het in deze woonblog.

Eigen geld inbrengen
Het kopen van een huis gaat gepaard met meer kosten dan alleen de aankoopsom. Dit zijn de zogenaamde ‘kosten koper’. Zo moet u bij aankoop van een bestaande woning rekening houden met o.a. overdrachtsbelasting (2%), notariskosten, taxatiekosten en hypotheekkosten. Alles bij elkaar bedragen de totale kosten gemiddeld 5% van de koopsom. Op een woning van € 250.000,- dus € 12.500,-.

Tot 2012 konden deze kosten volledig worden meegefinancierd in de hypotheek, waardoor het inbrengen van eigen geld niet nodig was. Momenteel is het niet meer toegestaan om alle kosten mee te financieren. In 2015 kan er maximaal 3% van de kosten worden meegefinancierd en dit percentage daalt verder met jaarlijks 1% totdat het in 2018 0% is. Met andere woorden vanaf 2018 kan bij de aankoop van een woning alleen de woning zelf + eventuele verbouwingskosten worden gefinancierd en moeten de ‘kosten koper’ met eigen geld betaald worden.

Dagelijks voeren wij hypotheekgesprekken met (potentiële) huizenkopers en iedere keer weer blijkt dat men niet goed op de hoogte is van deze ontwikkeling. De meeste mensen (en dan met name starters) willen het eigen geld gebruiken voor inrichting van de woning en niet voor aankoop. Reacties als ‘dan gaan we toch maar proberen om dit jaar nog een huis te kopen, want volgend jaar moeten we nog meer eigen geld meebrengen’, horen we met enige regelmaat.

Aantrekkende huizenmarkt en lage rente
Een andere reden om over de vraag in de titel na te denken, is de aantrekkende huizenmarkt gecombineerd met de zeer lage hypotheekrente. Kwartaal na kwartaal stijgen de huizenprijzen, door de toenemende vraag. Daarnaast hebben we al een voorzichtige stijging van de hypotheekrente gezien. Niet schokkend , maar het gaat nu eerder naar boven, dan weer naar beneden.
Wachten kan betekenen dat uw droomwoning over een jaar duurder is en dat de maandelijkse lasten hoger zijn door stijging van de hypotheekrente. Op basis van deze factoren zou kopen op korte termijn logisch lijken. Risico is wel dat u misschien iets (te snel) koopt wat niet helemaal passend is. Verwacht u bijvoorbeeld een inkomensstijging, dan kan wachten betekenen dat het perfecte huis over een of twee jaar wel bereikbaar is.

Ons advies
Ons advies is dus: mocht u interesse hebben in het kopen van een huis, ga er dan tijdig mee beginnen. Bespreek met een financieel adviseur wat er maximaal verantwoord geleend kan worden op het huidige inkomen en wat de gevolgen zijn bij een inkomensstijging. Kijk ook wat de gevolgen zijn voor de maandlasten als bij aankoop over een of twee jaar de rente 1% hoger is. Ga op basis van de uitkomsten en het nu te besteden bedrag uitgebreid zoeken naar de meest geschikte woning. Is die woning te vinden, dan is nu kopen het advies. Bij twijfel…. toch nog even wachten!

Reageer

‘Vertrouwen in woningmarkt blijft groot’

Het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt blijft groot. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde marktindicator van Vereniging Eigen Huis (VEH). Die is dankzij een flinke stijging deze maand terug op het recordniveau dat eind vorig jaar voor het eerst werd bereikt.

De stijging komt na drie maanden op rij waarin het vertrouwen licht afnam. Dat baarde de VEH enige zorg, omdat het vertrouwen van consumenten een belangrijke aanjager is van het herstel op de woningmarkt. Maar zolang de hypotheekrente laag blijft en het niet lastiger wordt gemaakt een hypotheek te krijgen, zal dat herstel aanhouden, verwacht de belangenclub.

,,Steeds meer mensen verwachten een verdere stijging van de huizenprijzen”, aldus woningmarktspecialist Bob Maas van VEH. Zeven van de tien consumenten gaan er vanuit dat woningen die nu worden gekocht, meer waard worden. Dat was vorig jaar maar iets meer dan de helft. Daardoor durven ook meer mensen een huis te kopen.

Momenteel wordt de woningmarkt bovendien geholpen door strengere regels die volgend jaar van kracht worden. Het maximale percentage van de koopsom dat bij de bank geleend mag worden, gaat dan verder omlaag. Dat zet mensen er mogelijk toe aan juist nu een huis te kopen. Op termijn vormt de aanscherping van de regels echter een bedreiging, aldus VEH.

Reageer

Column Jan Verdoold: Huis kopen? Doe het samen met een aankoopmakelaar van de NVM

Veel zaken rond het kopen van een woning kun je tegenwoordig zelf doen. Je kunt op Funda zelf zoeken naar je ‘droomhuis’, zelf berekenen hoeveel hypotheek je met jouw inkomen kunt krijgen.

Wie tijd en zin heeft om dit zelf te regelen, kan dit zonder advies en hulp van een NVM-aankoopmakelaar.
Maar of het verstandig is om zonder aankoopmakelaar een woning te kopen?
Het in de arm nemen van een NVM-aankoopmakelaar heeft naar onze mening alleen maar voordelen.
Bij Verdoold Makelaars is verkrijgbaar een boekje met verhalen van 25 kopers welke allemaal aangeven op een of andere manier baat en profijt te hebben gehad van hun aankoopmakelaar.
Voor hen geldt: een huis kopen doe je niet alleen.
Bezoekt u ons kantoor voor een aankoopgesprek dan ontvangt u dit boekwerk gratis.
Wij rekenen op u!

Jan Verdoold

Reageer