Het Facet: ontvang nu een wooncheque t.w.v. € 1.500,–

Het Facet

Reageer

Kwartaalrapportage Koopwoningmarkt Q2 2015 beschikbaar

Het aantal woningverkopen (ruim 37.100) en zeker het aantal hypotheekaanvragen (92.600) laten in het tweede kwartaal van 2015 een flinke stijging zien ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit beeld van stijgende aantallen past weliswaar in het normale seizoenpatroon, maar de stijgingspercentages zijn hierbij wel uitzonderlijk hoog. Daarnaast zet het koopprijsherstel zich voor het zesde opeenvolgende kwartaal voort. Er is dus sprake van een zeer goed tweede kwartaal 2015, dat veelbelovend is voor de tweede helft van dit jaar. Dit blijkt uit de ‘Monitor Koopwoningmarkt’.

Zeven magere jaren lijken voorbij
Het aantal door de NVM geregistreerde woningverkopen stijgt in het tweede kwartaal van 2015 met 28% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 en komt uit op 37.100 woningen. Een toename past in het normale seizoenpatroon, maar ook in vergelijking met een jaar geleden stijgt het aantal verkochte woningen met 28%. Er is nu ook voor het eerst sprake van een substantiële stijging van het aantal verkochte twee-onder-eenkapwoningen en vrijstaande woningen. Het aantal van 37.100 woningverkopen evenaart al weer het niveau van het tweede kwartaal in 2008.
Dit beeld wordt bevestigd door het aantal door HDN geregistreerde hypotheekaanvragen. Maar liefst 92.600 hypotheekoffertes zijn aangevraagd in het tweede kwartaal van 2015; het hoogste kwartaalaantal sinds het begin van deze registratie in 2009. Dit betekent een ongekende stijging van 75% ten opzichte van het vorige kwartaal en van 80% in vergelijking met een jaar geleden. Het grote aantal hypotheekaanvragen doet ook vermoeden dat de seizoensgebonden terugval in het aantal verkochte woningen in het derde kwartaal dit jaar wel eens kan uitblijven.

Aantal transacties loopt eveneens sterk op

Het relatief goede eerste en tweede kwartaal voor wat betreft het aantal verkochte woningen heeft ook zijn weerslag op het aantal feitelijke transacties. Het Kadaster registreerde in het tweede kwartaal namelijk 40.700 woningtransacties. Dit zijn respectievelijk bijna 6.200 en ruim 6.600 transacties meer dan in het vorige kwartaal en in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Daarmee komt het aantal woningtransacties op zo’n 85% van het niveau in het tweede kwartaal van 2008. De dynamiek op de koopwoningmarkt, en daarmee de activiteit op de hypotheekmarkt, is dus weer flink toegenomen.

Koopprijzen stijgen maar niveau van 2008 ligt nog ver weg
De mediane verkoopprijs van alle door NVM-makelaars verkochte woningen en de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van alle transacties (gepubliceerd door het Kadaster en het CBS) vertonen nu al zes kwartalen op rij een stijgende tendens. In het tweede kwartaal van 2015 zijn de mediane verkoopprijs en de PBK met respectievelijk 2,6% en 0,8% gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze prijsstijging manifesteert zich in de duurdere marktsegmenten en met name bij de appartementen en de tussenwoningen. Ten opzichte van de recordprijzen in het derde kwartaal van 2008 ligt de PBK in dit laatste kwartaal echter nog wel circa 18% lager. Uitgedrukt in de gemiddelde verkoopprijs van verkochte woningen, is de prijsdaling nog steeds 12%, of wel ruim 30.000 euro gemiddeld over alle woningen in Nederland. Er zijn echter duidelijke regionale en lokale verschillen in dit prijsherstel, waarbij de grote steden er positiever uitspringen.

Nieuwbouwmarkt trekt verder aan
De meest actuele, beschikbare cijfers over de markt van nieuwbouw koopwoningen hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2015. Het aantal verkochte nieuwe koopwoningen komt in dat kwartaal uit op ruim 6.300 woningen. Dit betekent een daling van 22% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014. Er is hier waarschijnlijk sprake van een tijdelijke terugval als reactie op de enorme piek in dat vierde kwartaal. In vergelijking met het eerste kwartaal in 2014 stijgt het aantal verkochte nieuwe koopwoningen namelijk met 15%, terwijl ook de gemiddelde prijs van de verkochte woningen met 2,5% is gestegen ten opzichte van het voorliggende kwartaal. De conclusie dat ook de markt van nieuwbouw koopwoningen zich gestaag verder herstelt, lijkt dan ook gerechtvaardigd.

Reageer

Vakantie

Het is al goed te merken.
De scholen zijn dicht en er is minder verkeer op de weg.

Ook bij onze hypotheek afdeling en de makelaardij merken we dat het ietsje rustiger is.

We kunnen terug kijken op een goed halfjaar met veel tevreden cliënten en vele transacties.

Ook in deze vakantie blijft Verdoold actief.

Waar je ook vakantie viert, of dit in Nederland is of in het buitenland, geniet van de rust.

Jan Verdoold

150603_FijneVakantie-01150603_FijneVakantie-02

Reageer

Vaker BKR registratie voor telefoonabonnement met ‘gratis’ toestel

Een telefoonabonnement met een ‘gratis’ toestel blijft een lening en de verstrekking ervan moet daarom aan de regels voor kredietverschaffing voldoen. Dit heeft minister Dijsselbloem besloten naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad die oordeelde dat deze regels ook gelden bij het afsluiten van een telefoonabonnement.

Een ‘gratis’ mobiele telefoon bij een telefoonabonnement wordt feitelijk afbetaald gedurende de looptijd van het abonnement. De Hoge Raad heeft op 13 juni 2014 al geoordeeld dat zo’n abonnement een (goederen)krediet is en dat de Wet op het financieel toezicht (Wft) hierop van toepassing is. Deze wet geldt bijvoorbeeld ook voor banken, (web)winkels en autodealers die uitgestelde betaling aanbieden bij de verkoop van goederen.

Geen uitzondering
Telecomproviders , VNO-NCW en MKB-Nederland verzochten na het arrest om een uitzondering voor de telecomsector. Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer op 1 juli 2015 laten weten dat hij een aanpassing van de wet niet wenselijk en niet te rechtvaardigen vindt. Veel mensen kampen met problematische schulden, omdat zij te veel geld lenen. Kredietregels toepassen op telefoonabonnementen levert volgens de minister een waardevolle bijdrage aan de aanpak van de schuldenproblematiek. Bovendien dwingt het de sector tot meer transparantie over wat zij aanbiedt. Volgens de minister zijn er voldoende mogelijkheden voor de telecomsector om op proportionele wijze de eisen van de kredietregels uit te voeren.

BKR
Door het besluit van de minister zullen telefoonaanbieders consumenten moeten informeren over de kredietvoorwaarden. Zo moet een overzicht worden verstrekt van het rentepercentage en zal een kredietwaarschuwing moeten worden opgenomen (‘Let op, geld lenen kost geld.’). De kredietaanbieder moet daarnaast toetsen of de consument de bijkomende maandelijkse lasten wel kan dragen. Ook wordt het verleende krediet, als het hoger is dan €250,-, geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR), zodat de lening bekend is bij andere kredietverschaffers.

Kifid
Consumenten moeten de mogelijkheid krijgen om geschillen over het voor het toestel verleende krediet voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Uitspraken over geschillen over kredietovereenkomsten zijn bindend voor aangesloten partijen.
Bron: Rijksoverheid

Reageer

Column Jan Verdoold: De zomer buurt-BBQ

Contacten, ontspanning en relaties.
Enkele woorden die van toepassing zijn op de Verdoold buurt-BBQ.

Wonen in een prettige omgeving is van groot belang.
Het menselijk contact bij aankomst maar ook bij vertrek.
Hiermee helpt Verdoold.

Deze maand maakt u, net als in augustus en september kans op een compleet verzorgde buurt-BBQ.
U mag dan de buren/vrienden uitnodigen op kosten van Verdoold.

Kortom: Bij Verdoold zit je gebakken.

Groet
Het team van Verdoold

150706_BBQ-actie.indd
Klik op de afbeelding om de advertentie op groot formaat te bekijken!

Reageer